nybanner

habarlar

Senagat habarlary

  • Galyndy däl ýelim lentasyna basyşa duýgur ýelimiň ýelimini nädip gowulandyrmaly

    PP we PET substratlaryny ulanýan lentalar üçin “galyndy ýok” basyşa duýgur ýelimleriň ýokary ýelmeşmegini talap edýär.Iň oňat ýelme effektini gazanmak üçin lenta öndürijileri PP, PET film korona bejergisini, soň bolsa PP, PET filmiň üstündäki korona esasynda ...
    Koprak oka
  • Içerki ýelimleýji lenta bazary uly ösüş meýdanyna eýedir

    Recentlyakynda, habarçy Hytaýyň 15-nji ýelimleýji we ýelim guşak senagatynyň ýyllyk ýygnagyna gatnaşanda, häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň lukmançylyk bejergisiniň 90% ýokarda ulanýan ýelim kemeriniň importa baglydygyna düşünýär.Elektron ýelimleýji lentanyň 60% -den gowragy importa, kazyýetiň içindäki hünärmenlere bil baglaýar ...
    Koprak oka