yrg
zawod gezelenji

önüm

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

näme edýäris

Alýumin folga lentasy pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe gazanan Ningbo Yurun Adhesive Technology Co., Ltd, Hytaýyň Ningbo şäheriniň uyauao şäheriniň Simen şäherindäki senagat zolagynda ýerleşýär.Kompaniýa umumy meýdany 15,300 inedördül metr bolup, zawodyň meýdany takmynan 11,000 inedördül metr.Şeýle hem kompaniýamyz, alýumin folga lentalaryny, PET gök lentalary we iki taraply lentalary gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji…

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Sorag
 • Jemi meýdany: 15300 m²Zawodyň meýdany: 11000 m²

  Meýdany

  Jemi meýdany: 15300 m²
  Zawodyň meýdany: 11000 m²

 • ISO9001: 2015 Hil ulgamy ROHS

  Şahadatnama

  ISO9001: 2015 Hil ulgamy ROHS

 • 10 ýyllyk önümçilik tejribesi, ýokary hilli, iň gowy baha, netijeli hyzmat

  Näme üçin biz?

  10 ýyllyk önümçilik tejribesi, ýokary hilli, iň gowy baha, netijeli hyzmat

amaly

habarlar

Möwsümleýin üýtgemeleriň lenta täsiri

Lenta, ulanylýandygyna garamazdan durmuşymyzda umumy kömekçi materialdyr ...

Möwsümleýin üýtgemeleriň lenta täsiri

Lenta, ulanylýandygyna garamazdan durmuşymyzda umumy kömekçi materialdyr ...
has köp >>

Statik elektrik toguny nädip gowulandyrmaly ...

Alýumin folga lentasy senagat lentasynyň bir görnüşi, ýokary görnüş ...
has köp >>

Alýumin folga lentasy

Alýumin folga lentasy agressiw, basyş sensi bilen işlenip düzülendir ...
has köp >>

Pressu ýelimini nädip gowulandyrmaly ...

PP we PET substratlaryny ulanýan lentalar üçin “galyndy ýok” ...
has köp >>

Içerki ýelimleýji lenta bazary ...

Recentlyakynda, 15-nji Hytaý mahabatyna gatnaşanda habarçy düşünýär ...
has köp >>